XLED

2021:12月
65V
4T-C65DP1

XLEDエックスレッド高画質技術と包み込むサウンドが実現...

カラー:ブラック
  • XLED
  • 4K
  •