XLED

2021:12月
85V
8T-C85DX1

XLEDエックスレッド高画質技術と包み込むサウンドが実現...

カラー:ブラック
  • XLED
  • 8K
  •  

XLED

2021:12月
75V
8T-C75DX1

XLEDエックスレッド高画質技術と包み込むサウンドが実現...

カラー:ブラック
  • XLED
  • 8K
  •  

XLED

2021:12月
65V
8T-C65DX1

XLEDエックスレッド高画質技術と包み込むサウンドが実現...

カラー:ブラック
  • XLED
  • 8K
  •